1. Home
  2. /
  3. Cynaliadwyedd
  4. /
  5. Gweithio Dros Swydd Gaerwrangon

GWEITHIO DROS SWYDD GAERWRANGON

CYMUNED GLOS

O leihau ein heffaith amgylcheddol, i ddefnyddio cyflenwyr a busnesau lleol. Dewch i wybod sut rydyn ni’n gweithio’n agosach gyda Chyngor Sir Caerwrangon a’r gymuned leol i newid y ffordd y mae’r diwydiant adeiladu yn gweithredu.

Gwyliwch ein fideos i gael gwybod mwy.

WES TUDGE

GWEITHIO DROS EIN CYMUNEDAU

O welyau blodau i adeiladu Cwtsh darllen. Dyma’r Rheolwr Gweithrediadau Fframwaith, Wes Tudge, yn trafod rhoi help llaw yn y gymuned leol.

LEE BOTCHETT

ADEILADU PERTHNASOEDD

Does neb gwell i sôn am ein perthynas gynyddol gyda Swydd Gaerwrangon na rhywun sydd â mwy na degawd o brofiad o weithio ar ein prosiectau yn Swydd Gaerwrangon. Dyma ein Rheolwr Gwaith, Lee Botchett.

CARLA RENDELL

IECHYD A LLES

O siaradwyr gwadd i gymryd hoe o’r gwaith i fynd am dro yn y coed. Dyma ein Rheolwr Gwerth Cymdeithasol, Carla Rendell, yn sôn am bwysigrwydd iechyd a lles yn y gweithle a thu hwnt.

JAMES HERDMAN

LLEOLIADAU GWAITH

Mae rhai myfyrwyr yn cymryd blwyddyn allan o’r brifysgol i deithio’r byd, tra bo rhai eraill, fel ein peiriannydd dan hyfforddiant ni, James Herdman, wedi dewis aros ychydig yn nes at adref er mwyn dod i nabod y diwydiant adeiladu.

ADRIAN DAVIES

CYNALIADWYEDD. CYNALIADWYEDD. CYNALIADWYEDD.

Dyma’r Cyfarwyddwr Peiriannau a Chludiant, Adrian Davies, yn amlinellu sut mae Griffiths yn parhau ar flaen y gad o ran lleihau CO2.

Dewislen