EIN PROSIECTAU

Griffiths yn y gymuned

Ein gweledigaeth yw bod yn fusnes cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol ac adeiladu gwell seilwaith ar gyfer ein cwsmeriaid a’n cymunedau, gan sicrhau ein bod yn gadael gwaddol parhaol cadarnhaol yn y cymunedau yr ydym yn gweithio ynddynt ….rhywbeth yr ydym yn falch o fod wedi’i gyflawni ers 1968.

Newyddion Cymunedol

Cwrdd â’r Tîm Cymunedol

GOFYN AM YMWELIAD YSGOL

Gan ddefnyddio ein gweithgareddau STEM cyffrous ein nod yw ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o weithwyr Adeiladu neu Beirianneg Sifil.

Gofynnwch am ymweliad addysgol gan dîm Griffiths!

NI’N GYRRU GAN YNALADWYEDD

Ategir ein strategaeth gynaliadwyedd “Ein Taith i Sero” gan dair thema allweddol sef pobl, planed ac atebion.

Dewislen