1. Home
  2. /
  3. Latest News
  4. /
  5. Staff Griffiths yn Cefnogi cyngerdd er budd codi arian i’r Wcráin

Griffiths Team IACC Ukraine concert 090422

Staff Griffiths yn Cefnogi cyngerdd er budd codi arian i’r Wcráin

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch yn fawr iawn ichi am ddarparu cerbydau ac offer i bedwar gweithiwr cymwys

Ar Ddydd Sadwrn 9fed Ebrill 2022, cynhaliwyd cyngerdd i godi arian i’r Wcráin ar Faes Sioe Môn. Rhoddodd artistiaid a chriwiau cymorth amrywiol o Gymru eu hamser am ddim, a gwerthwyd pob un o’r 2,000 o docynnau gyda swm sylweddol o arian wedi’i godi.

Dywedodd Huw Percy, Pennaeth Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo Cyngor Sir Ynys Môn: “Roedd yn fraint ac yn galonogol iawn gweld staff Griffiths yn cynorthwyo mor effeithiol gyda dyletswyddau rheoli traffig, a heb eu harbenigedd a’u hymrwymiad ni allai’r digwyddiad fod wedi cael ei gynnal ac ni fyddai wedi bod yn gymaint o lwyddiant.

 “Ar ran y Cyngor a threfnwyr y digwyddiad, hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch yn fawr iawn i chi am ddarparu cerbydau ac offer yn rhad ac am ddim i bedwar gweithiwr cymwys ac am eich cefnogaeth i achos mor dda.”

Dewislen