1. Home
  2. /
  3. Latest News
  4. /
  5. Clwb Rygbi Ieuenctid Pwllheli yn chwifio Baner Griffiths

Pwllheli Youth RFC flies the Griffiths Flag

Clwb Rygbi Ieuenctid Pwllheli yn chwifio Baner Griffiths

Roeddem wrth ein bodd bod Griffiths yn hapus iawn i dderbyn hyn, mae'r cit yn edrych yn wych ac mae wedi rhoi hwb mawr i'r tîm

Mae tîm Ieuenctid Clwb Rygbi Pwllheli wedi gorffen y tymor yn uchelgeisiol ar ôl derbyn nawdd gan Griffiths.

Dywedodd Rhys Evans, Hyfforddwr y Tîm Ieuenctid: “Roedd wir angen cit newydd ar y tîm, gan fod yr hen un yn dechrau malu. Wedi chwilio am noddwr blaenllaw, roeddem wrth ein bodd bod Griffiths yn hapus iawn i dderbyn hyn, mae’r cit yn edrych yn wych ac mae wedi rhoi hwb mawr i’r tîm.

Gyda’r tymor wedi dod i ben fe orffennodd Ieuenctid Pwllheli yn ail yn y tabl, dim ond un pwynt tu ôl i’r tîm buddugol. Rydym ni braidd yn siomedig i orffen yn ail gyda dim ond gwahaniaetho  un pwynt, yn enwedig gan ein bod ni wedi curo’r tîm buddugol, ond mae gennym ni sylfaen gref iawn i adeiladu arno ar gyfer y tymor nesaf.

Fodd bynnag, mae gennym daith fach o amgylch Iwerddon ymhen pythefnos, a byddwn yn falch o chwifio baner Griffiths ar Ynys Emerald!”

Dewislen