1. Home
  2. /
  3. Latest News
  4. /
  5. Nawdd ar gyfer cit newydd sbon i dîm pêl-droed merched Bangor

Nawdd ar gyfer cit newydd sbon i dîm pêl-droed merched Bangor

Rydym yn ddiolchgar iawn i Griffiths am y rhodd, sydd wedi caniatáu i ni brynu cit newydd i’r merched ei ddefnyddio ym mhob un o’u gemau.

Mae’r genhedlaeth nesaf o bêl-droedwyr yn ôl yn dilyn y pandemig ac wedi dechrau’n dda.
Derbyniodd Clwb Pêl-droed Merched a Merched DPP Bangor nawdd gan Griffiths i helpu i dalu am gost citiau newydd sbon ar gyfer y tîm dan 9 oed.

Aethpwyd at Griffiths, sydd â swyddfa Gogledd Cymru ym Mhorthmadog, ac sy’n gweithio ar brosiectau ar draws Gogledd Cymru i weld a allent helpu’r tîm.

Dywedodd Dani Pickstock, rheolwr y tîm: “Cawsom gyfraniad hael tuag at ein cit newydd, gan fod y merched yn tyfu mor gyflym, roedd angen newid ein hen git. Rydym yn ddiolchgar iawn i Griffiths am y rhodd, sydd wedi caniatáu i ni brynu cit newydd i’r merched ei ddefnyddio ym mhob un o’u gemau. Rydyn ni wedi gallu prynu set lawn o grysau, siorts a sanau i bob un o’r merched yn y tîm dan 9 ac maen nhw’n edrych yn anhygoel.”

Dywedodd Swyddog Cyswllt Cyhoeddus Griffiths, Rich Foxhall: “Rydym yn ymfalchïo mewn cefnogi’r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt, ac roeddem yn cydnabod bod y clwb yn chwarae rhan bwysig iawn yn yr ardal leol. Rydym yn falch iawn o allu darparu cit newydd sbon i’r tîm dan 9 a fydd, gobeithio, yn un lwcus. Mae wedi bod yn gyfnod anodd dros ben i sefydliadau dielw ac rydym yn fwy na pharod i helpu. Mae’r cit newydd yn edrych yn wych, a dymunwn dymor llwyddiannus i’r merched yn y dyfodol agos.”

Dewislen