Cam 1A Rheoli Traffig

Yn dechrau am 06:00 ddydd Iau 25 Awst 2022, bydd Cam 1A y trefniadau rheoli traffig yn cael eu rhoi ar waith. Noder, mae’r amserlenni hyn wedi’u hamcangyfrif, ac os bydd unrhyw newidiadau i’r cam hwn, byddwch yn cael diweddariad pellach. Mae’r parthau croeslinellau coch ar y diagram yn dangos ein hardaloedd gwaith.

Cofnod Blaenorol
Cam 0 Rheoli Traffig
Cofnod Nesaf
North Devon Link Road – (NDLR) | Traffic Bulletin 5 – August 2022
Dewislen