1. Home
  2. /
  3. Cynaliadwyedd
  4. /
  5. Prosiect Pont Ar Ddyfi

PROSIECT
PONT AR DDYFI

GWELLA DRWY GYNALIADWYEDD

Gyda’n hinsawdd yn newid yn barhaus, mae fflachlifoedd yn dod yn fwyfwy cyffredin. Gyda thechnegau adeiladu mwy cynaliadwy, mae Prosiect Pont ar Ddyfi wedi’i gynllunio i wella diogelwch ar y ffordd, cryfhau cysylltiadau rhwng cymunedau, darparu cyfleoedd ar gyfer teithio llesol a datblygu gwytnwch rhag llifogydd.

Gwyliwch ein fideo i gael gwybod mwy.

WEDI’I LEOLI AR YR A487 GER MACHYNLLETH

HVO AMDANI

Mae’r gweithredwr peiriannau, Clive Davies, yn egluro sut mae tanwydd mwy ecogyfeillgar a newidiadau eraill yn gwneud gwahaniaeth mawr.

Gwyliwch ein fideo i gael gwybod mwy.

CYFRANIAD CADARNHAOL I’R  AMGYLCHEDD

Mae rheolwr cenedlaethau’r dyfodol, Emma Thomas, yn egluro ei rôl yn arwain ymdrech Griffiths tuag at gynaliadwyedd.

Gwyliwch ein fideo i gael gwybod mwy.

CREU NEWID TRWY BEIRIANNEG

Mae rheolwr lleol y safle, Llion Davies, yn egluro sut mae prosiect Pont ar Ddyfi yn lleihau’r defnydd o ynni o’r dechrau i’r diwedd.

Gwyliwch ein fideo i gael gwybod mwy.

RHEOLI GOSTYNGIAD MEWN CARBON

O gerbydau trydan i ddulliau adeiladu arloesol, mae’r rheolwr prosiectau, Julian Davies, yn egluro sut mae prosiect Pont ar Ddyfi yn hyrwyddo newid.

Ymgeisiwch heddiw i ymuno â’n tîm.

Dewislen