1. Home
  2. /
  3. Cynaliadwyedd

CYNALIADWYEDD

Mae ein strategaeth cynaliadwyedd yn darparu ar gyfer ein cwsmeriaid, ein busnes a chenedlaethau’r dyfodol, gan ein hymrwymo i adeiladu seilwaith er mwyn cynnal economi lewyrchus a chymunedau cydlynus heb gael effaith niweidiol ar yr amgylchedd.

Mae pobl o bwys i ni

Creu lle gwych i weithio

Gofalu am y blaned

Gwella’r amgylchedd i genedlaethau’r dyfodol

Datrysiadau

Darparu datrysiadau er mwyn creu amgylchedd adeiledig iachus a chynaliadwy

RYDYM YN GOFAL AM CYNALIADWYEDD

Mae ein strategaeth yn amlinellu ein hamcanion SMART sy’n dod dan dair thema: pobl, planed, datrysiadau – gan osod ein dyheadau hirdymor ar gyfer darparu dyfodol cynaliadwy.

O ran cynaliadwyedd, mae angen i bawb gamu i fyny. Mae hynny’n cynnwys sefydliadau fel ein rhai ni. Yn Griffiths, rydym yn ei weld fel ein cyfrifoldeb i herio stereoteip y diwydiant ac yn gyfle i arwain y ffordd.

Rheolwr Gyfarwyddwr

Van charging

Y newyddion diweddaraf

Dewislen